B1/2005R Urspårning av vagn i passagerartåg mellan Saakoski och Jämsänkoski 30.3.2005

På banavsnittet mellan Jyväskylä och Tammerfors, mellan trafikplatserna Saakoski och Jämsänkoski i Jämsä, skedde på efternatten onsdagen 30.3.2005 en olycka där boggin på passagerartåg 802 spårade ur på grund av ett rälsbrott. Tåget hade cirka 50 passagerare. Ingen bland passagerarna eller personalen skadades vid olyckan. De totala reparationskostnaderna som orsakades av olyckan var 127 600 euro.

Lokföraren för ett tåg från Tammerfors till Pieksämäki, som passerat stället tidigare på natten, observerade något grått på rälsen, och loket skakade till när det körde över stället. Föraren var inte säker på huruvida det låg en sten på rälsen eller om det var fel på själva rälsen. Föraren underrättade trafikledaren om händelsen per linjeradio och berättade att stället låg på vid elbanastolpe sju på bankilometer 298. Trafikledaren meddelade det följande godståget om saken och bad dess lokförare observera det aktuella stället. Efter att godståget kört över stället tog dess förare kontakt med trafikledaren med linjeradion. Föraren berättade att han känt en hård stöt i loket och sade att det passagerartåg som närmade sig skulle varnas.

Trafikledaren informerade passagerartågets lokförare över linjeradion om de observationer som lokförarna för de två godstågen gjort och meddelade att det fanns ett brott i rälsen. Trafikledaren bad lokföraren köra över stället i lägre hastighet och rapportera om sina observationer. När tåget närmade sig rälsbrottet sänkte lokföraren tågets hastighet från 118 km/h till 87 km/h. När loket körde över rälsbrottet hörde lokföraren en smäll. Konduktören, som befann sig i fjärde vagnen, hörde en hård smäll när vagnen gick över stället, och underrättade lokföraren om detta med tågets interntelefon. Lokföraren tittade i spegeln mot tågets akterdel och såg att tåget följdes av ett stort dammoln och att det sprutade gnistor från tågets sidor. Föraren bromsade in och underrättade konduktören om gnistorna. När tåget hade stannat gick konduktörerna ut för att kontrollera situationen. Den främre boggin av tågets nästsista vagn hade spårat ur.

Den omedelbara orsaken till olyckan var att den avbrutna rälsen ett ögonblick tidigare hade gått sönder under tågvagnarna. Rälsbrottet hade sannolikt orsakats av samverkande faktorer, som berodde på att ett hål som borrats i skenan inte var avputsat och på rälsstålets lokala egenskaper. Till rälsbrottet bidrog sannolikt även att skenan utsattes för stor spänning.

Rälsbrottet orsakade en olycka eftersom man inte reagerade på situationen på rätt sätt. Lokförare för två godståg observerade en smäll på grund av brottet, men på trafikledning centralen kunde man inte bedöma att händelsen var så allvarlig att den skulle orsaka urspårning.

Efter olyckan fattade Banförvaltningscentralen beslut att byta ut rälsen på detta banavsnitt under sommaren 2005. VR Aktiebolag har ändrat på anvisningarna för trafikstyrningen så att om en trafikledare får meddelande om en smäll eller skakning av en lokförare, skall trafikledaren införa en hastighetsbegränsning på högst 50 km/h på det aktuella stället. Mellersta Finlands nödcentral har kompletterat sina datasystem med lokaliseringsdata för bankilometer på banavsnitten i området.


B1/2005R Rapport (pdf, 2.69 Mt)

•Rekommendation S210

•Rekommendation S211

•Rekommendation S212

 
Publicerad 30.3.2005