C9/2004R Olyckan på Fredrikshamns bangård 15.7.2004 där en tågkarl skadades i växlingsarbete

I Fredrikshamn skedde 15.7.2004 klockan 17.28 en olycka, där en tågkarl skadades allvarligt efter att ha hamnat under hjulen på en vagn. Hans hand och fot måste senare amputeras.

I undersökningen framkom inte den direkta orsaken till att tågkarlen föll, men sannolika alternativ är att hans handske fastnade i vagnen, att han använde läsglas, växlingsenhetens hastighet eller att makadamens yta på olycksplatsen var ojämn. På olyckssituationens uppkomst inverkade även att slutsignallyktan inte var på den plats som den borde ha varit och att tågkarlen avvek från överenskommen arbetsplan.

För att förhindra motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor, att de allmänna säkerhetsföreskrifterna för bangårdar borde kompletteras. Man borde tillägga att om en medlem i växlingsenheten avviker från det förfaringssätt som man kommit överens om, skall han meddela det till de övriga medlemmarna. Dessutom rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor, att makadamen intill spår 037 på Fredrikshamns bangård borde bytas ut mot makadam som uppfyller kraven för gångvägar.

C9/2004R Rapport (pdf, 0.47 Mt)

•Rekommendation S199

•Rekommendation S200

 
Publicerad 15.7.2004