C8/2004R Kollision mellan en rangerenhet och en teleskoplastare i Västra hamnen i Helsingfors 29.6.2004

En olycka inträffade i Västra hamnen i Helsingfors tisdagen 29.6.2004 klockan 14.30 då en teleskoplastare körde ut framför loket på en rangerenhet från ett mellanrum mellan containrar. Loket kolliderade med teleskoplastaren när lastaren kom ut på spåret. När olyckan inträffade var rangerenhetens hastighet 21 km/h och teleskoplastarens hastighet 20 km/h. Lokföraren skadades allvarligt vid olyckan. Vid olyckan skadades teleskoplastaren samt ett dieselhydrauliskt lok av typ Dv15. Olyckan orsakade kostnader som totalt uppgick till 28 380 euro.

Den direkta orsaken till olyckan var att teleskoplastaren körde ut på spåret från en passage mellan containrar. På grund av att de staplade containrarna var placerade nära spåret saknade föraren i teleskoplastaren möjlighet att upptäcka det ankommande tåget.

Centralen för undersökning av olyckor ger inga rekommendationer eftersom avsikten är att arrangera containrarna på området så att det inte är möjligt att köra ut på spåret mellan de containrar som är placerade vid spåret och att spårområdet inte längre används för containerhantering. Centralen för undersökning av olyckor fastslår att denna typ av arrangemang som ser till att arbetsmaskiner och spårtrafik inte använder samma områden samtidigt borde övervägas även för andra hamnar i Finland.

C8/2004R Rapport (pdf, 0.3 Mt)

 
Publicerad 29.6.2004