C7/2004R Tillbud som uppstod när en banslipervagn kom i rullning på sträckan Kempele-Limingo 15.6.2004

Torsdag morgon den 15.6.2004 uppstod mellan Limingo och Kempele ett tillbud, när en tom öppen vagn tillhörande en grupp banarbetare åkte iväg ut på linjen mot Limingo, mötande ett passagerartåg. Vagnen rullade iväg av sig själv efter att ha lämnats på ett sidospår i Kempele medan en motortralla förflyttades till dess ena ända. Motortrallans förare meddelade vad som skett till fjärrtågklareraren, som befallde passagerartåget att stanna. Lokföraren stoppade tåget omedelbart. Avståndet mellan tåget och vagnen var åtta meter. Tillbudet orsakade inga person- eller materielskador, ej heller skador på banan eller anläggningarna. Passagerartåget blev 16 minuter försenat i tidtabellen.
Orsaken till tillbudet var den, att man inte hade säkrat tillräckligt bra att vagnen stod på ställe och den därför åkte ut på linjen. Vagnen hade stoppats med luftbroms, emedan den skulle stå på plats endast en kort tid. Bromsklossen som var i fel ställning lyckades vända sig, och bromsarna gav efter. Bromsklossens ställning uppdagades först efter det att vagnen hade åkt iväg och hämtats tillbaka. En faktor som bidrog till att vagnen rullade ut på linjen, var att bangården i Kempele lutar mot banlinjen.

C7/2004R Rapport (pdf, 0.3 Mt)

 
Publicerad 15.6.2004