C6/2004R Urspårning av två ryska containervagnar lastade med svaveldioxidcontainers i Harjavalta 7.6.2004

På ett industriområde i Harjavalta spårade två containervagnar lastade med svaveldioxidcontainrar ur måndag 7.6.2004 Olyckan orsakade inga personskador. En sträcka på cirka 50 meter av spåret skadades och hjulaxlarna måste bytas på två vagnar.

Urspårningen inträffade när rangerenheten hämtade vagnarna från industriområdet. När loket flyttade nio vagnar framför sig och hade två på släp spårade två vagnar ur framför loket i en brant kurva. Rangerledaren stoppade rangerenheten omedelbart då urspårningen upptäcktes. Urspårningen inträffade vid låg fart och skadorna blev små.
Orsaken till urspårningen var spårets dåliga skick. Stora vinklar hade uppstått i skenskarvarna i den branta kurvan. Det fanns brister i spårets skick. Rälsen var bristfälligt stoppad. I kurvan hade antagligen oböjbar räls använts.

För att förebygga motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att det företag som ansvarar för de aktuella spåren upprättar en underhållsplan för utförandet av ett regelbundet underhåll av spårsystemet.

C6/2004R Rapport (pdf, 0.33 Mt)

•Rekommendation S192

 
Publicerad 7.6.2004