C5/2004R Loks hjulpars urspårning i Karleby 12.5.2004

En olycka inträffade 12.5.2004 på bangården i Karleby då ett loks hjulaxel spårade ur. Inga personskador uppstod vid händelsen. Skadorna på räls och materiel var små. Urspårningen inträffade vid transport av en öppen vagn framför loket. Vagnen var lastad med en tom klorbehållare.

Lokets hjulaxel spårade ur på grund av för stor höjdskillnad i en växel.

Centralen för undersökning av olyckor rekommenderar att en kontroll av växelområdena utförs efter varje urspårning på en bangård både genom kontrollmätning av spårvidd och av höjddifferens. Lokala reparationer bör därefter utföras enligt mätresultaten.

C5/2004R Rapport (pdf, 0.23 Mt)

•Rekommendation S195

 
Publicerad 12.5.2004