C4/2004R Godsvagnars urspårning på Pieksämäki bangård 11.5.2004

Godstågets T 2211A femte och sjätte vagn spårade ur på Pieksämäki bangård tisdagen den 11.5.2004. Tåget var på väg från Kouvola till Pieksämäki. Den ena vagnens boggier skadades svårt och järnvägsspåret förstördes på en cirka 80 meter lång sträcka.

Orsaken till olyckan var spårets dåliga skick. Träsliprarna var i dålig kondition och utplattning hade uppstått i rälernas skarvar. En bidragande orsak till olyckan var att tåget transporterade räler. Tågets tre första rältransportvagnar kan ha orsakat vridning i den räl som låg mot ytterkurvan och därmed försvagat spåret.

Efter olyckan byttes cirka 200 sliprar på olycksstället ut, och spåret stoppades och makadamiserades. Centralen för undersökning av olyckor anser det inte nödvändigt att ge rekommendationer.

C4/2004R Rapport (pdf, 0.28 Mt)

 
Publicerad 11.5.2004