C3/2004R Urspårning av en vagn i ett godståg i Joensuu 8.5.2004

I Joensuu inträffade lördagen den 8.5.2004 en olycka där en vagn i ett tåg på väg från Ilomantsi till Joensuu spårade ur och intog sådan lutning att en del av lasten som bestod av råvirke föll ut på banvallen. Olyckan inträffade när ett godståg på väg från Ilomantsi till Joensuu anlände till växeln vid södra ändan av Joensuu där järnvägen från Ilomantsi ansluts till Joensuu bangård. Tågets fjärde vagn räknat från slutet spårade ur vid växeln. Tåget stannade efter att ha fortsatt cirka 150 meter efter urspårningen. Olyckan orsakade inga personskador. Den urspårade vagnen förstörde spårutrustning och skadades i reparationsodugligt skick. Olyckan bröt trafiken på järnvägen från Joensuu i sydlig riktning under tio timmar.

Orsaken till olyckan var att en solkurva som berodde på rälsens värmeutvidgning uppstod i spåret under tåget fyra kilometer före Joensuu. Tåget spårade inte ur vid solkurvan, men vagnarnas buffertar ”korsades” och vagnen började röra sig en aning i sidled vilket tvingade spåret att vidgas. Urspårningen inträffade i södra ändan av Joensuus bangård när tåget anlände till en växel som var försedd med tyngre räls och stabilare stoppning och där spåret inte längre vidgades. När tåget anlände till växeln lyftes vänstra hjulets fläns på främre hjulaxeln i fjärde vagnen från slutet upp på skenan. Högra hjulet föll ned innanför skenan och vagnen spårade ur.

Vid den plats där solkurvan bildades pågick arbete med byte av sliprar. Spåret hade dagen innan överlämnats för temporär trafikanvändning. Avsikten var att på måndag utföra stoppning av spåret med stoppmaskin. Temperaturen steg under olycksdagen till +26 °C.

För att förebygga motsvarande händelser rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att situationsbegränsningar införs för trafiken på temporärt överlåtna spår i planerna för en spårarbetsplats där arbete pågår. Situationsbegränsningarnas syfte är att ge tydliga gränser för när spåret inte längre är trafikerbart på grund av risken för solkurvor eller andra förändringar som orsakas av rådande förhållanden.

C3/2004R Rapport (pdf, 2.09 Mt)

•Rekommendation S191

 
Publicerad 8.5.2004