C2/2004R Metanolvagnars urspårning på Kaukomarkkinat Oy:s spår i Fredrikshamns hamn 15.4.2004

I Fredrikshamns hamn inträffade torsdagen den 15.4.2004 en olycka, där tre ryska cisternvagnar lastade med metanol spårade ur. Till följd av urspårningen skadades cirka 50 meter av järnvägsspåret.

Orsaken till olyckan var det dåliga skicket på spåret som ägs av Kaukomarkkinat Oy. Svetsningen av de j-formade befästningarna av plattstång hade misslyckats. Befästningarna hade svetsats fast i underläggsplattorna endast i ändorna. Då några befästningar lossnade uppstod en kedjereaktion, som ledde till att befästningarna i ytterkurvan lossnade på en cirka 40 meters sträcka, och att spåret under vagnarna gav vika.

För undvikande av motsvarande olyckor rekommenderar centralen för undersökning av olyckor för privatspår på vilka transporteras farliga ämnen, att en expert på området kontrollerar växlarnas och spårens skick en gång om året. Dessutom rekommenderas att det i de Bantekniska bestämmelserna och föreskrifterna (RAMO) borde finnas föreskrifter gällande befästning av räl med plattstång, som böjts till j-form.

C2/2004R Rapport (pdf, 0.3 Mt)

•Rekommendation S201

•Rekommendation S202

 
Publicerad 15.4.2004