C10/2004R Urspårning av två godsvagnar i Kouvola 30.7.2004

Fredagen 30.7.2004 klockan 15.12 spårade två vagnar i ett godståg ur i den västra delen av bangården för passagerartrafik i Kouvola. Godståget var på väg från Lahtis håll. I olyckan skadades förutom de urspårade vagnarna även tre växlar och spåret på en sträcka av ca 60 meter. Olyckan förhindrade all tågtrafik från Kouvola mot Lahtis och S:t Michel fram till klockan 17.45. Reparationskostnader förorsakade av olyckan uppgick till över 60 000 €.

Olyckan orsakades av längsgående krafter, som uppstod när godståget bromsade in. De längsgående krafterna lättade hjullasten på den ryska vagnen, som befann sig vid diskontinuitetspunkten på spårkorsningens löpyta, och orsakade därigenom urspårningen. Bidragande orsaker till urspårningen var också att löpytorna vid diskontinuitetspunkten var förslitna, att en tung vagn utan bromsar kopplats bakom de lätta vagnarna och att tåget hade en ojämn viktfördelning.

Eftersom urspårningar av denna typ är statistiskt sett ovanliga och längsgående krafter behandlas i lokförarutbildningen, kommer inte Centralen för undersökning av olyckor att ge nya rekommendationer. Centralen för undersökning av olyckor påminner att man i lokförarutbildningen skall poängtera risken för urspårning i kurvor och växlar.

C10/2004R Rapport (pdf, 0.38 Mt)

 
Publicerad 30.7.2004