Rapporter 2003

C1/2003R Tre tankvagnars urspårning i hamnen i Fredrikshamn 3.1.2003

C2/2003R Passagerarvagns urspårning vid stationen i Kemi 7.2.2003

C3/2003R Urspårning av loks hjulpar på trafikplatsen i Koskenkorva 30.3.2003

C4/2003R Fyra ryska trävaruvagnars urspårning på bangården i Jyväskylä 14.5.2003

C6/2003R Betonglastad långtradares och växlingsenhets sammanstötning i Villmanstrand 1.7.2003

C8/2003R Pendolino-tågs urspårning i Karis 25.7.2003

C9/2003R Urspårning av nio godsvagnar lastade med trävaror i Rantasalmi 31.7.2003