C9/2002R Felfunktion i signalen mellan Kouvola och Harju 29.6.2002

En felfunktion inträffade i säkerhetsanordningar mellan Kouvola och Harju 29.6.2002. Fjärrtågklareraren hade ställt tågväg i riktningen från Harju mot Kouvola, medan den första blocksignalen från motsatt körriktning visade samtidigt signalen "Kör" från Kouvola.

Felfunktionen i signalen berodde på ett bristande säkerhetsanordningsprogram, vars brister framkom vid användningen av en dubblerad förbindelse. Enligt utrustningsleverantörens laboratorieundersökningar uppstår det en felfunktion i signalstyrmodulen när dataöverföringsförbindelsen växlar snabbt från huvudförbindelsen till reservförbindelse och tillbaka.

Säkerhetsanordningstillverkaren har kunnat korrigera felet och Banförvaltningscentralen har godkänt de vidtagna åtgärderna och anordningens funktionssäkerhet i fråga om säkerhetsbristerna. Centralen för undersökning av olyckor rekommenderar dessutom att ansvaret för säkerhetsanordningarnas underhåll som helhet överlåts på en enda aktör.

C9/2002R Rapport (pdf, 0.46 Mt)

•Rekommendation S205

 
Publicerad 29.6.2002