R2019-E1 Ic65-tågets kollision med ett föremål på banan på direktbanan mellan Haarajoki och Korvensuo 20.1.2019

Söndag 20.1.2019 klockan 11.53 kändes i den första vagnen (vagnen med försäljningsnummer 6) i IC65-tåget på väg från Helsingfors till Uleåborg en kraftig ryckning och ett metalliskt smällande ljud hördes. Som en följd av ryckningen föll ryggstöden på tre säten på vagnens nedre våning bakåt i sin lägsta position. Händelsen orsakade även ett vattenläckage i färskvattensystemet på toaletten på övre våningen och dörren i vagnavdelningens ände kilades fast så att den var stängd. Två passagerare som suttit i sätena klagade på smärta i nacken efter händelsen.

Enligt passagerarnas utsago kom konduktörerna till vagnen cirka 10 minuter efter händelsen. Passagerarna berättade för konduktören om händelsen. Konduktörerna anmälde ärendet till trafikledningen, som i sin tur informerade bantrafikcentralen. Eftersom inga närmare uppgifter om skadornas omfattning var tillgänglig, stannades tåget på följande station enligt tidtabell i Lahtis och ersättande materiel anordnades för passagerarna för den återstående resan.

Skadorna på vagnarnas underrede har orsakats av en skyddsskiva för en lucka som lossnat från vagnens ände. Medan skyddsskivan har rullat runt under vagnen har den kilats fast mellan vagnens underrede och sliprarna och orsakat ryckningen och ljuden som passagerarna känt och hört. På grund av den svaga konstruktionen i sätenas ryggstöd har ryckningen söndrat svängmekanismen i sätena. Skyddsskivan har lossnat söder om trafikplats Korvensuo. På grund av att den exakta platsen för händelsen saknas kan orsaken till att skivan lossnat inte fastställas exakt. Det är möjligt att vagnens skruvkoppel har lossnat från upphängningskroken och hängt fritt, då ständiga slag mot bananordningar, särskilt axelräknarnas plogskydd har lösgjort skyddsskivan.

Bild 1. Översiktsbild över skadorna på underredet på vagn Ed 28007 (Foto: OTKES)
Bild 2. Foto på vagnen med skyddsskivan på plats. Skivans storlek är 500 x 376 mm. Skivan är 8 mm tjock stålskiva och väger 14,2 kg. Skruvkopplet hänger fritt på fotot. (Foto: OTKES)
 
Publicerad 30.1.2019