R2016-E2 Plankorsningsolycka i Siilinjärvi 22.2.2016

Rapporten bara på finska.

R2016-E2 Rapport (pdf, 1.3 Mt)

 
Publicerad 28.4.2016