Framsida » Rapporter » Exceptionella händelser » Skolmorden i Kauhajoki 23.9.2008

Skolmorden i Kauhajoki 23.9.2008

Den 23 september 2008 inträffade ett blodsdåd i Kauhajoki där en 22-årig studerande vid en yrkeshögskola kom till sin skola och sköt ihjäl nio studerande från sin egen grupp, en lärare och slutligen sig själv. Gärningsmannen hade med sig bränsle, som han använde till att tända flera eldsvådor i byggnaden. Tre studerande som var i klassrummet vid tidpunkten för händelsen överlevde. Av dessa fick en studerande en skottskada i huvudet. Händelsen förorsakade omfattande psykosociala skador.

Undersökningskommissionen utredde själva händelsen, bakgrunden till den samt myndigheternas, mediernas och andra instansers verksamhet i anslutning till händelsen. De viktigaste resultaten framläggs i slutsatserna (28 st) och rekommendationerna (9 st). Syftet med rekommendationerna och med undersökningskommissionens arbete i sin helhet är att förbättra den allmänna tryggheten genom att ta lärdom av händelsen.

Gärningsmannens utveckling till att utföra skolmorden var resultatet av en lång utveckling och flera olika faktorer. Han hade haft problem med sin mentala hälsa i ungefär tio år, och han höll på att insjukna allt allvarligare. Flera händelser i gärningsmannens liv hade en ogynnsam effekt på hans problem. På basis av den information som inhämtats i efterskott förefaller det som om han hade haft nytta av att bli undersökt av en läkare specialiserad i psykiatri. På basis av den information som finns tillgänglig är det omöjligt att göra en uttömmande bedömning av hur det kom sig att en ung mans mentala problem kanaliserades till att idealisera skolmord och slutligen till att utföra dem. Gärningen var en kopia av tidigare skolmord.

Gärningsmannen utförde sitt dåd genom att använda ett självladdande, dvs. halvautomatiskt vapen av liten kaliber som ändå möjliggör stor skadegörelse. Undersökningskommissionen rekommenderar att sådana vapen med vilka man kan skjuta ett stort antal skott inom en kort tidsrymd inte längre tillåts, och att man inom skytteverksamhet använder endast sådana vapen som inte enkelt möjliggör så massiva blodsdåd som detta. Beträffande övriga vapen rekommenderas ett stramare tillståndsförfarande. En person reserverade sig mot vapenrekommendationerna..

För att utveckla mentalvården för unga föreslår undersökningskommissionen att under 23-åriga inte föreskrivs psykmediciner utan att ha undersökts av en läkare bevandrad i området. De övriga rekommendationerna gäller stärkande av studenthälsovården särskilt för mentalvårdens del, förbättring av kommunikation mellan studerande och lärare vid utbildningsinstitutioner, en helhetsbetonad trygghetsplanering för utbildningsinstitutioner, ledande av ingripande i händelser som berör flera myndigheter, samarbete mellan myndigheter i det förebyggande arbetet och samordning av psykosocialt stöd.

Kauhajoki School Shooting on 23 September 2008, in English (pdf, 2.1 Mt)

 
Publicerad 23.9.2008