Framsida » Rapporter » Exceptionella händelser » Skolmorden i Jokela 7.11.2007

Skolmorden i Jokela 7.11.2007

Den 7 november 2007 inträffade ett blodsdåd i Jokela där en gymnasist sköt åtta personer och sig själv i ett skolcentrum. Orsakerna till dådet var mångskiftande och komplexa. Samtidigt var dådet en uppsåtlig kriminell gärning som utfördes systematiskt på ett sätt som uppfyller brottsrekvisitet för mord. Gärningsmannens marginalisering var av ett speciellt slag, ett resultat av flera olika delfaktorer. Familjerna, uppfostran och skolgemenskapen, men också hela samhället, numera även Internetmiljön, har en nyckelställning när det gäller att förhindra marginalisering.

I arbetet för att förebygga skolmord måste flera lösningar nås samtidigt. En del av dem kräver lång tid. Undersökningskommissionen lägger fram 13 rekommendationer för att reducera sannolikheten för skolmord och minimera skadorna som de förorsakar. Många av rekommendationerna gäller förebyggande av marginalisering.

Elev- och studentvården bör enligt undersökningskommissionen utvecklas så att resurserna motsvarar rekommendationerna, arbetet är systematiskt, aktiva ansträngningar görs för att identifiera elevernas problem och stödåtgärder garanteras. Mentalvårdstjänsterna bör enligt rekommendationerna utvecklas så att samarbetet mellan primärvården, den specialiserade sjukvården och socialväsendet är smidigt och den unge hjälpbehövande får bästa möjliga vård på alla områden. Skolorna bör få systematiska och fungerande metoder som aktivt används för att förebygga mobbning. Ingripanden mot mobbning bör göras på ett tidigt stadium och situationen följas upp.

Gärningsmannen fann sin modell för skolmordet på Internet och hittade också där likasinnade att diskutera med. Han kunde också via Internet bekanta sig med tidigare skolmördares motiv och tankar. Dessutom använde han Internet för att ge publicitet åt sin gärning. Undersökningskommissionen rekommenderar en mera övergripande moderering av Internet och utveckling av polisens webbtipsverksamhet. Exempelvis kriminalisering av förberedelse till brott mot liv skulle kunna ge polisen bättre möjlighet att identifiera någon som planerar en sådan gärning.

Ställning tas också till ett förbättrat samarbete mellan polisen, räddningsverket och akutvården. Mediernas beteende behandlas särskilt på grundval av en separat lag utfärdad om undersökningen av händelsen. Undersökningskommissionen förordar där en strängare självreglering.

Jokela School Shooting on 7 November 2007, in English (pdf, 1.43 Mt)

 
Publicerad 7.11.2007