Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2013 » Y2013-E1 Kollaps av taket över ingången till en livsmedelsaffär i Helsingfors 23.3.2013

Y2013-E1 Kollaps av taket över ingången till en livsmedelsaffär i Helsingfors 23.3.2013

24.1.2014

I Havsrastböle i Helsingfors kollapsade taket över ingången till en livsmedelsaffär 23.3.2013. Olyckan orsakade inga personskador.

Taket som var byggt av trä hade fästs i betongväggen med kilankaren, som hade gått av och ledde till att taket kollapsade. Infästningssättet var annorlunda än vad som anges i konstruktionsplanerna från början av 1990-talet. Konstruktionens hållfasthet var svagare än den borde ha varit enligt planen. Kilankarena höll inte för tyngden av snön på taket som hade samlats intill väggen.

Denna skaderisk borde beaktas i uppföljningen av fastigheternas skick, kontrollen av konstruktioner och i samband med reparationer. Det finns en risk för allvarliga personskador när denna typ av tak kollapsar

När nya tak planeras borde man säkerställa att tyngden av snö beaktas och konstruktionerna planeras därefter. Och vid genomförandet ska planerna följas. Om det av någon anledning uppstår ett behov att avvika från den planerade konstruktionen, ska detta avtalas med planeraren och nya planer göras för ändringens del.

I detta fall hade man i stället för den planerade infästningen använt kilankaren av svag hållfasthetsklass. När infästningsdelar skaffas ska man kontrollera att hållfasthetsklassen, storleken och antalet räcker till för användningsändamålet. Det säljs till exempel ett stort antal ankaren och bultar vilkas hållfasthetsklass är sämre än normalt. Hållfasthetsklassen har inte märkts ut på alla tillgängliga produkter eller så har man inte testat om den uppgivna hållfasthetsklassen uppfyller kraven.

Rapporten bara på finska.

Y2013-E1 Rapport (pdf, 0.78 Mt)

 
Publicerad 24.1.2014