Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2011 » D4/2011Y Blixtnedslag i ett beväringstält i Hangö 1.7.2011

D4/2011Y Blixtnedslag i ett beväringstält i Hangö 1.7.2011

Olycksutredningscentralen har färdigställt utredningen gällande blixtnedslaget där åtta beväringar skadades. Tre beväringars skador bedömdes som allvarliga. Lägerorganisationen inledde de medicinska åtgärdena snabbt, och förstavårdspersonalen anlände också snabbt till platsen. Åtgärdena förlöpte bra.

Vid utredningen framkom att blixten slog ned i en tall som stod nära tältet. Blixten tog sig ner längs trädstammen och hoppade, ungefär en meter ovanför marken, till tältets ena hörnkäpp av metall och fortsatt därifrån in i tältet. Trädet stod ungefär 1,5 meter från tältet. En del av blixtnedslagets spänning har antagligen också gått längs regnvattnet på markytan.

Man bör undvika att sätta upp tält nära träd, speciellt då det är risk för åska. Genom att aktivt följa med väder och väderprognoser, flytta trupper inomhus, sprida trupperna i terrängen och att använda liggunderlag kan säkerheten också ökas.

Olycksutredningscentralen upprepar den rekommendation som gavs i samband med utredningen av granatkastarolyckan i Rovajärvi (2005). Rekommendationen gäller dokumentering, statistikföring och analysering av olyckor och farosituationer inom försvarsmakten, samt nyttjande av dessa uppgifter.

Tilläggsuppgifter på svenska:
Olycksutredare Knut Lehtinen 050 4319602

D4/2011Y Rapport (pdf, 1.79 Mt)

 
Publicerad 1.7.2011