Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2009 » B1/2009Y En brand i ett egnahemshus i Nådendal som ledde till fem ungas död 9.10.2009

B1/2009Y En brand i ett egnahemshus i Nådendal som ledde till fem ungas död 9.10.2009

Ett antal unga i åldern 15–19 år hade samlats i ett egnahemshus i Nådendal den 9 oktober 2009 för att tillbringa fredagskvällen tillsammans. Huset besöktes av totalt 19 unga personer under kvällen. De unga hade delat upp sig i två grupper så att den ena gruppen höll sig i husets egentliga bostadsdel och den andra i det tidigare garaget som hade byggts om till hobbyrum.

Klockan 23.39 upptäckte de fyra pojkarna som befann sig i hobbyrummet eld genom dörren som var på glänt. En av pojkarna öppnade dörren lite till och då trängde elden, som redan hunnit bli kraftig, in i rummet och dörren kunde inte längre stängas. En av pojkarna tog sig ut via ett icke uppvärmt utrymme som fanns mellan det tidigare garaget och den egentliga bostaden. Han fick allvarliga skador. Två andra pojkar kunde ta sig ut via småfönstren uppe vid taket. Det var svårt att slå sönder fönstren och pressa sig ut genom dem. Den fjärde pojken kunde inte rädda sig.

Cirka klockan 23.40 märkte man i bostaden att svart rök som kom i riktning från tamburen trängde in vid takkanten. De unga gick till tamburen för att se vad som stod på och öppnade ytterdörren som var het. Svart rök vällde in i stora mängder via dörren. Någon annan utgång fanns inte, och därför försökte de unga slå sönder vardagsrumsfönstret med en mopedhjälm, stolar och armbågar. Fönstret var svårt att slå sönder och det tog tid. Till slut lyckades man krossa fönstret och sex unga tog sig ut den vägen. Den täta röken och de vassa skärvorna på fönsterkanten försvårade räddningen. Tre unga blev kvar i sängkammaren, via vilken de försökte ta sig ut. Uppenbarligen hittade de inte fönstret på grund av röken. En ung person som hade sovit i den andra sängkammaren hittades död utanför dörren till sitt rum. Av totalt fjorton unga som befann sig i huset dog fem. En skadades allvarligt och åtta lindrigt.

Nödcentralen tog emot flera nödmeddelanden om branden. Två av dem ringdes inifrån huset. Utifrån samtalen larmade nödcentralen räddningsväsendet, akutvården och enheter från polisen till platsen. Enligt rättsläkarens utlåtande hade offren omkommit redan innan räddningsenheterna kom till platsen. Den direkta brandorsaken kunde inte fastställas med säkerhet, men det är uppenbart att det var fråga om vårdslöshet med eld. Branden fick sin början i bastun, som låg separat från uppehållsrummen, vilket gjorde att branden hann bli kraftig innan den upptäcktes. När branden spridit sig via dörrarna som öppnades till både hobbyrummet och bostaden fanns det inte längre mycket tid att rädda sig. Den enda utrymningsvägen var oanvändbar. Någon annan utgång fanns inte och fönstren kunde inte öppnas. Att slå sönder fönstren och rädda sig via dem visade sig vara svårt.

Undersökningskommissionen rekommenderar att det blir obligatoriskt med antingen en andra ytterdörr eller ett fönster med fasta handtag i nya småhus och småhus där förändringar görs. Parallellt med den allmänna säkerhetsinformationen borde riktad kommunikation utvecklas genom vilken enkla och tydliga instruktioner skulle kunna förmedlas med tanke på brandsituationer. Ansvarsfullt föräldraskap borde å sin sida utvecklas genom att temat förs fram i den offentliga debatten. Utvecklingsbehoven för nödcentralsverksamheten gällde förbättrad kommunikation mellan de jourhavande i joursalen och upprättande av resultatmätare som bättre stöder de anställdas arbete i nödcentralen. I motsvarande situationer skulle räddnings- och släckningstaktiken kunna förbättras genom att man så noggrant som möjligt via nödmeddelandet försökte utreda i vilken del av en byggnad människorna befinner sig och i första hand kunde säkerställa situationen för dessa delar av byggnaden.

B1/2009Y Rapport (pdf, 4.42 Mt)

 
Publicerad 9.10.2009