Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2006 » B2/2006Y Risk för takras i Köpcentrum i Nyslott 31.3.2006

B2/2006Y Risk för takras i Köpcentrum i Nyslott 31.3.2006

Fredagen den 31.3.2006 klockan 4.45 upptäcktes sprickor i övre flänsen i de bärande spännbetongbalkarna i taket till ett köpcentrum i Nyslott. Skadorna uppskattades vara så allvarliga att affären utrymdes. I affären fanns vid tidpunkten för upptäckten av skadan endast en chaufför som kört ett parti varor till affären och fyra anställda.

Chauffören som lämnat in varorna upptäckte betongbitar på golvet. Bitarna gjorde det svårt att skjuta gaffellyftvagnen, varför han tittade efter vad som fanns på golvet. Chauffören underrättade affärens anställda om betongbitarna och de gick tillsammans till platsen för att ta en närmare titt. I den bärande betongbalken alldeles ovanför de nedfallna bitarna syntes sprickor.

Köpcentrumet var stängt under veckoslutet, och under veckoslutet stödde man de mest skadade balkarna, och byggnadsinspektören gav tillstånd att öppna affären på måndagen.

Orsaken till sprickorna i den bärande spännbetongbalken (HI-balken) i taket var brister i planeringen av armeringen och balkens dimensioneringskontroll, bristfälliga armeringsritningar och problem vid armeringens placering vid tillverkningen av balkarna. Bristerna i planeringen och dimensioneringskontrollen berodde på avsaknaden av detaljerade anvisningar, felaktiga kalkyleringsantaganden, balkens ringa höjd och bredd i förhållande till belastningen samt bristande informationsutbyte mellan konstruktörerna. Armeringens placering motsvarar inte heller lägestoleranserna enligt gällande betongnormer för konstruktionsklass 1.

För att förhindra motsvarande farosituationer rekommenderar undersökningskommissionen att entydiga projekteringsanvisningar med reparations anvisningar för HI-balkar utarbetas, HI-balkar som är mer än tio år gamla inspekteras och kvalitetsövervakningen och -revisionen av betongfabriker samt uppföljningen av hur planerna genomförs utvecklas.

B2/2006Y Rapport (pdf, 3.12 Mt)

 
Publicerad 31.3.2006