Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2006 » B1/2006Y Kollision mellan en fordonskombination som transporterade bilar och en buss 6.2.2006 i Pyttis samt en översikt över östtrafiken

B1/2006Y Kollision mellan en fordonskombination som transporterade bilar och en buss 6.2.2006 i Pyttis samt en översikt över östtrafiken

På riksväg 7 i Pyttis inträffade måndagen den 6 februari 2006 en olycka, där en fordonskombination som transporterade bilar till Ryssland och en buss på väg från Kotka till Helsingfors kolliderade. I bussen fanns nio passagerare; två av dem dog vid kollisionen. En person skadades allvarligt, fem lindrigt och tre klarade sig utan skador.

Olyckan inträffade då fordonskombinationen körde längs en rak väg och hamnade in i omkörningsfilen för mötande trafik. Bussen befann sig i omkörningsfilen i färd med att köra om en påhängsvagnskombination, som körde framför den. Busschauffören försökte väja till höger då han märkte att den mötande fordonskombinationen kom körande mot bussen. Det lyckades dock inte till fullo på grund av påhängsvagnskombinationen, som körde bredvid bussen. Fordonskombinationen och bussen träffade varandra i främre hörnet. Fordonskombinationens hastighet vid kollisionen var 79 km/h och bussens 87 km/h. Hastigheten strax före kollisionen var 80-85 km/h respektive 105 km/h. Vinterhastighetsbegränsningen var 80 km/h, så bussen höll alltför hög hastighet. De höga hastigheterna förvärrade följderna av olyckan och minskade möjligheterna att undvika den.

Sydöstra Finlands nödcentral mottog larmet snabbt och larmade räddningsenheter och ambulanser till olycksplatsen. Tillräckligt med medicinsk räddningsverksamhet kom till platsen och alla skadade kunde snabbt komma under vård. Inget kunde dock göras för att rädda de döda. För räddningsverkets del var uppgiften relativt klar, och dess uppgift blev i huvudsak att förhindra att ytterligare olyckor skedde och att bistå vid den medicinska räddningsverksamheten.

Den mest sannolika direkta orsaken till olyckan var att fordonskombinationens förare hade slumrat till för ett ögonblick. Föraren hade varit på resa för att avhämta bilar i 42 timmars tid utan tillräcklig vila. Den längsta pausen hade varat i 4 timmar och 58 minuter, och den hade föraren hållit i Ryssland på väg till Finland så att pausen hade avslutats 32 timmar före olyckan. Fordonet hade hållit ett uppehåll även i Hangö i ungefär 4 timmar före avfärden, men en del av tiden gick till att lasta bilarna på långtradaren och fästa dem. Alla andra uppehåll hade varat i klart mindre än en timme. Det faktum att föraren hade intagit bara små mängder mat inverkade även menligt på koncentrationen.

Olyckan skedde inom transittrafiken, där man transporterar personbilar och terrängbilar som landsvägstransporter från hamnar i Finland till Ryssland. Transporten av bilar är livlig, för sammanlagt kör ungefär 660 långtradare som transporterar bilar, de tomma fordonen medräknade, varje vardag längs vägarna i Finland. Den ständigt växande tunga trafiken ökar risken för olyckor och sannolikheten för stora olyckor. För biltransporternas del verkar transportkedjans inhemska andel vara låg, och fördelarna jämfört med nackdelarna få för Finlands del.

För att undvika att motsvarande olyckor sker i framtiden rekommenderar undersökningskommissionen att förhindrandet av olyckor som beror på att föraren somnat vid ratten skall göras till ett speciellt tema i syfte att förbättra säkerheten inom östtrafiken. Dessutom bör säkerhetspraxis inom busstrafiken utvecklas och riksväg 7 så snart som möjligt ändras till motorväg. Undersökningskommissionen rekommenderar även att mängden inom transittrafiken på landsvägarna skall kontrolleras så att säkerhetsriskerna hålls på en acceptabel nivå. Övriga förslag är att öka övervakningen av tung trafik som anländer till Finland, att tillåta längre medelaxelsläpvagnar, att fästa uppmärksamhet vid bussarnas höga hastigheter och att utveckla responsplaneringen inom räddningsväsendet och den medicinska räddningsverksamheten.

B1/2006Y Rapport (pdf, 3.07 Mt)

B1/2006Y Rapport (pdf, 4.29 Mt)

 
Publicerad 6.2.2006