Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2005 » B2/2005Y Innertak rasade i stormarknad i Sysmä 27.4.2005

B2/2005Y Innertak rasade i stormarknad i Sysmä 27.4.2005

Onsdagen 27.4.2005 klockan 9.29 rasade hälften av innertaket i S-market Sysmä på cirka tio sekunder. Då olyckan skedde fanns sammanlagt 25 personer i byggnaden, av vilka nio på det skadade området, som omfattade 400 kvadratmeter. Ingen skadades vid olyckan.

Innertaket måste byggas om. Samtidigt byttes armaturerna som var fästa vid innertaket tillsammans med monteringsskenor, kablar, kylanläggningsrör och luftkonditioneringskanaler samt den inredning som blev under det fallande taket. Den del av butikens innertak som inte rasade förstärktes. Olycksfallet orsakade extra kostnader på cirka 270 000 euro. Regionandelslaget lät också inspektera innertaken i sina övriga butiks- och restauranglokaler och vidtog nödvändiga reparationsåtgärder.

Olyckans direkta orsak var att de spikförband, som fäster ribborna i innertakets skålning vid takstolarna, var för svaga. Förbanden hade i regel två spikar, som spikats med tryckluftsdriven spikpistol. Dessa spikar hade inte kapacitet att bära innertaket och de installationer som hängts upp i innertaket.

Spikförbandet hade inte detaljkonstruerats vid byggnadens uppförande år 1997, dvs. de krafter som förbandet utsätts för hade inte beräknats och ingen kontroll av att fästet är tillräckligt hade utförts. I ritningarna fanns inga specifikationer för förbandets utförande och därför fäste byggentreprenören ribborna på sedvanligt sätt.

Undersökningskommissionen ger inga nya säkerhetsrekommendationer eftersom undersökningsrapporten i sig ger information om hur motsvarande olycksfall kan förebyggas. Olycksfallet har klara tekniska orsaker och flera åtgärder som förbättrar säkerheten har vidtagits efter att byggnaden färdigställdes år 1997. Rekommendationer för förbättring av säkerheten i anslutning till takkonstruktioner har getts i tidigare undersökningsrapporter som Centralen för undersökning av olyckor publicerat. Motsvarande frågor har behandlats särskilt utförligt i undersökningsrapporten B 1/2000 Y Innertak rasade i stormarknad i Pudasjärvi 27.12.2000 (endast på finska). Byggnaden i Pudasjärvi hade en liknande takkonstruktion som byggnaden i Sysmä och olyckorna hade också i huvudsak samma orsaker.

Efter den tidpunkt då den olycksdrabbade byggnaden färdigställdes har miljöministeriet initierat många åtgärder för förbättrad säkerhet, och många organisationer och företag i branschen har bidragit till dem. De praktiska åtgärderna omfattar bland annat en ny detaljrik markanvändnings- och bygglag, en undersökning av spikars vidhäftningshållfasthet, en ny samarbetsgrupp med representanter för de viktigaste aktörerna i fastighetsbranschen, en ny utredare, uppföljning av säkerhetens förbättring samt många brev till kommunernas bygginspektörer.

Undersökningskommissionen vill emellertid påminna hela byggbranschen om att säkerhetstänkandet och säkerhetsfrågor skall vara en integrerad del av det dagliga arbetet för alla aktörer i branschen.

Sammandrag, förord och bildtexterna i rapporten är också på svenska.

B2/2005Y Rapport (pdf, 2.48 Mt)

 
Publicerad 27.4.2005