Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2004 » B2/2004Y Buss körde av vägen och ned i å i Halikko 22.12.2004

B2/2004Y Buss körde av vägen och ned i å i Halikko 22.12.2004

En snabbuss från Helsingfors till Åbo via Salo avgick från Helsingfors 22.12.2004 klockan 20. Bussen stannade i Salo och fortsatte färden klockan 21.53. I Halikko, åtta kilometer från Salo, finns en 800 meter lång nedförsbacke. Ungefär halvvägs ned i backen kände föraren och passagerarna att en kastvind fick bussen att kränga åt höger. Föraren kunde inte hålla bussen under kontroll och bussen körde först mot ett räcke vid dikeskanten och välte, och fortsatte sedan ned i en å. En passagerare som satt på första bänkraden omkom, medan sex passagerare skadades svårt och nio lindrigt. Sju passagerare klarade sig utan skador. Olyckan inträffade klockan 22.05.

Alla skadade kunde ta sig ut på egen hand eller med hjälp av varandra och vänta på räddningspersonalens ankomst. Passagerarnas egna räddningsåtgärder underlättades av att belysningen inne i bussen fungerade och att föraren samt alla passagerare kunde röra sig, med undantag av en passagerare som hamnade under bussen. De viktigaste räddnings- och ambulansfordonen anlände till platsen 11–16 minuter efter larmet. Räddningspersonalen började undersöka läget i bussen och dess omgivning samt utförde spaning i strandområdet. Ambulansenheternas personal började undersöka offren i ambulanserna. De flesta offren var genomblöta. En del offer transporterades till regionsjukhuset i Salo och till hälsocentralens gemensamma jour i Salo. En del offer transporterades till Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS.

Vid tidpunkten för olyckan var väglaget ytterst besvärligt eftersom vägbanan var hal på grund av snömodd. En halv timme före olyckan började regnet förvandlas till ett rätt intensivt snöblandat regn och snöfall, som ökade i styrka och blev kraftigt en stund innan olyckan. Vinden var hård och ytterst byig. Enligt uppskattning var vindhastigheten 17–18 m/s och i byarna cirka 30 m/s. Olycksdagens storm klassificerades som sällsynt stark. Olyckan inträffade på en öppen plats där den sydliga vinden kunde blåsa nästan utan hinder.

Olyckans direkta orsak var att den sidokraft som vinden orsakade översteg friktionskraften hos framhjulen under de rådande körförhållandena, vilket ledde till att föraren tappade kontrollen över fordonet. Den stora sidokraften var ett resultat av sidovindens höga hastighet, bussens form, den stora sidoytan och bussens körhastighet. Framhjulens svaga friktion berodde på att bussens massa i huvudsak låg på bakaxlarna samt på att de rätt slitna däcken, som i huvudsak var avsedda för sommarbruk, hade bristande friktionsegenskaper under rådande förhållanden. Däcksmönstret saknade förmåga att leda undan den snömodd som fanns på vägen i tillräcklig omfattning och däcken sladdade i sörjan. Bussens rätt höga hastighet i relation till mängden snömodd bidrog till att bussen fick sladd i snömodden.

För att motsvarande olyckor i framtiden skall kunna undvikas rekommenderar Undersökningskommissionen att man inom bussbranschen upprättar normer som omfattar de säkerhetsförfaranden som skall tillämpas inom busstrafiken och skapar förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av säkerheten. Undersökningskommissionen rekommenderar också att däcken för tunga fordon testas i syfte att ta fram information om vilka däck som är bäst lämpade för vinterkörning. Vidare skulle busstrafikens säkerhet under dåliga väderförhållanden förbättras om bussbolagen och förarna hade tillgång till information om väglaget på de rutter som de trafikerar.

B2/2004Y Rapport (pdf, 1.33 Mt)

B2/2004Y Rapport (pdf, 1.19 Mt)

 
Publicerad 22.12.2004