Y2020-E1 Bussolycka i Idensalmi under en transport av beväringar på väg på permission 12.4.2020

Den preliminära utredningen av bussolyckan i Idensalmi under en transport av beväringar på väg på permission den 12 april 2020 är klar. Olyckan inträffade då bussens framdäck inte hade tillräckligt grepp och fordonet gled mot vägkanten i en nedförsbacke. Vindbyar kan också ha haft en inverkan på olyckan, eftersom fordonet var synnerligen baktungt. Rutten gick längs en regionalväg, där blöt snö och slask hade samlats på vägen och gjort den hal. Uppföljningen av väderinformationen var bristfällig.

Allvarliga skador undveks, trots att bussen välte. Till detta bidrog sannolikt att största delen av passagerarna använde säkerhetsbälte. Alla hade dock inte säkerhetsbältet fastspänt – trots att det är obligatoriskt och förnuftigt att använda säkerhetsbälte. Under räddnings- och utrymningssituationen framkom det också att passagerarlistan för transporten inte var uppdaterad, vilket förorsakade ovisshet bland personerna som var delaktiga i olyckan och senare också hos myndigheterna samt förbrukade resurser.

Olyckan förorsakade vissa materiella skador, men ingen av personerna som var delaktiga i olyckan fick allvarliga skador.

Olycksutredningscentralen har med stöd av den preliminära utredningen bestämt att händelsens särdrag inte förutsätter någon egentlig utredning.

Y2020-E1 Idensalmi (pdf, 1.88 Mt)

Ytterligare information:

Utredningsledare Kai Valonen, tfn 02951 50707

Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701

 
Publicerad 24.4.2020