Y2016-02 Olycka där kvinna föll genom balkongskiva i Lahtis 15.6.2016

I Lahtis inträffade en olycka tidigt på morgonen 15.6.2016 där en kvinna som rökte på balkongen tappade balansen och föll mot balkongräcket. En cementfiberskiva i räcket splittrades och kvinnan föll ner från femte våningen. Kvinnan dog omedelbart.

När skivan i räcket gick sönder uppstod en öppning med en bredd på 88 cm och en höjd på 77 cm Öppningen var så stor att en vuxen människa rymdes igenom den.

Fastighetens balkonger hade renoverats 13 år tidigare 2003. Enligt undersökningen hade en del av skivorna redan utsatts för väderbelastning, vilket ledde till att den nedre kanten på vissa skivor hade försvagats avsevärt. Ett annat problem var att det inte finns några seghetskrav på sådana skivor i byggbestämmelserna. Därför var skivan skör och gav efter av slaget. Kraven på genomskinliga konstruktioner dvs. glas är bättre, och det finns standardiserade test för till exempel slaghållfasthet.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

• Miljöministeriet utfärdar föreskrifter och anvisningar som kräver samma styrka och slaghållfasthet för ogenomskinliga räckkonstruktioner som för glaskonstruktioner. Räcken ska tåla fallande människors tyngd.

• Miljöministeriet säkerställer att planer för konstruktioner som är väsentliga för säkerheten ska förses med information om den planerade livslängden samt inspektions- och underhållsbehovet. Informationen ska föras över till byggnadens användnings- och underhållsanvisning.

Dessutom upprepar Olycksutredningscentralen rekommendationen i anslutning till utredningen av raset i idrottshallen i Träskända 2010:

• Miljöministeriet borde i samarbete med aktörer inom byggbranschen utveckla ett förfarande för spridning av information om eventuella säkerhetsbrister på ett täckande sätt samt en metod för insamling av information om vidtagna åtgärder.

Y2016-02 utredningsrapport (pdf, 2.07 Mt)

Bilaga 1. Accimap-diagram (pdf, 0.01 Mt)


 
Publicerad 2.2.2017