Y2015-03 Hjulet på en monsterbil hamnade bland publiken i Alahärmä 8.8.2015

En olycka inträffade på monsterbilshowen i samband med en mässa i Alahärmä i Kauhava 8.8.2015. I slutet av showen som ordnades på en åker lossnade monsterbilens högra framhjul vid landningen efter ett hopp på grund av att framaxelns kardanknutshölje skadades och vajern som skulle stoppa hjulet brast. Det ca 350 kilo tunga hjulet rullade in bland åskådarna. Vid olyckan skadades sju personer, varav fyra allvarligt.

Skyddsavståndet till åskådarna var otillräckligt. Monsterbilens förare fastställde säkerhetsavståndet utifrån sin erfarenhet. Enligt föraren borde hjulet inte under några som helst omständigheter ha rullat sidlänges mot åskådarna. Den internationella takorganisationen för denna gren har utarbetat anvisningar för monsterbilar och shower, men de fäster ingen större uppmärksamhet vid publikens säkerhet.

Ett säkerhetsdokument hade inte upprättats för monsterbilshowen, och säkerhetsfrågor relaterade till showen behandlades inte heller i räddningsplaner eller andra planer. En separat plan för monsterbilshowen utarbetades först efter kompletteringskravet i samband med brandtillsynen, men den bestod endast av en teckning av evenemangsplatsen. Kompletteringen lämnades till räddningsmyndigheten efter olyckan. En skriftlig riskbedömning gjordes inte.

Arrangören ansvarar alltid för publikevenemangs säkerhet och planeringen av dem. Myndigheterna styr och stöder arrangörerna. Myndighetstillsynen av publikevenemang är fördelad mellan flera myndigheter, och flera författningar föreskriver om arrangörernas ansvar. Arrangörerna kan uppleva att skyldigheterna och myndigheternas arbetsfördelning är komplicerade. Myndighetstillsynen var delvis överlappande, och heltäckande samarbete mellan myndigheterna saknades. Olyckan kunde inte förhindras genom tillsyn.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

  • inrikesministeriet (polisen och räddningsväsendet) samt arbets- och näringsministeriet förtydligar publikevenemangens säkerhetskrav så att allt sker via "en lucka" och en heltäckande säkerhetsplan. Kraven bör vara förståeliga och enkla för arrangörerna.
  • Inrikesministeriet (polisen och räddningsväsendet) samt arbets- och näringsministeriet bör se till att arrangörerna har tillgång till säkerhetsutbildningsmaterial som är oberoende av förvaltningsområden och till exempel (nät)kurser vars avläggande ger kompetens om säkerhetsledning av publikevenemang. Arrangörerna bör känna till tillämplig lagstiftning samt principerna för säkerhetsledning och -planering.

Y2015-03 utredningsrapport, på finska (pdf, 1.16 Mt)

 
Publicerad 15.4.2016