Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2014 » Y2014-02 Höghusbrand i Åbo 17.3.2014

Y2014-02 Höghusbrand i Åbo 17.3.2014

Tidigt på måndagsmorgonen den 17 mars 2014 utbröt en brand i en etta i den andra bostadsvåningen i ett åttavåningshus byggt 1974. När branden började fanns det 50 personer i bostäderna. Invånaren i den lägenhet där branden uppstod tog sig ut i trappuppgången, där hen omkom. När personen tog sig ut lämnades lägenhetens dörr till trappuppgången öppen.

Rök och hetta spred sig till trappuppgången med påföljden att lägenheternas ytterdörrar antändes i våningarna ovanför den där branden hade uppstått. Röken spred sig till bostäderna via dörrspringorna, brevinkasten och slutligen via de hål som uppstod när dörrarna inte längre stod emot elden. Provbränningar som gjordes i undersökningen visade att branddörrarna endast stod emot branden i 22 minuter, medan de enligt kraven ska klara 30 minuter. Trappuppgången, som var den enda utgången i byggnaden, var på grund av röken oanvändbar. Invånarna höll sig i bostäderna och på balkongerna. På grund av röken var situationen svår för dem.

Räddningsverket släckte branden och evakuerade hela byggnaden. Invånare togs ned både via trappuppgången och med hjälp av hävare med integrerad stege. Eftersom gårdsplanen saknade räddningsvägar måste hävarna med integrerad stege parkeras på instabilt underlag, dvs. på gräsmattan som var snöfri och isig. Man tog en medveten risk för att kunna rädda människorna. Ambulanser transporterade fem av husets invånare till sjukhus. Socialväsendet inkvarterade 21 personer i tillfälliga boenden.

Här fick en vanlig lägenhetsbrand ett exceptionellt våldsamt förlopp och rök spreds i hela byggnaden eftersom dörren till lägenheten där branden började lämnades öppen, lägenhetens stora fönster krossades, den automatiska rökluckan i trappuppgången öppnades och takfönstren smältes. Detta orsakade ett rökgångsfenomen, som förstärktes när brandmännen öppnade trappuppgångens ytterdörr. Brännbara vätskor eller annan brandbelastning som avviker från en normal bostad fanns inte i bostaden där branden började.

Olycksundersökningscentralen ger följande fem rekommendationer.

  • Miljöministeriet gör upp en lång tidsavsnitts motiverad plan om automatisk släckanläggning ska installeras i nya höghus och i höghus som genomgår en grundlig renovering samt eventuell i andra bostadshus.
  • Disponentförbundet och Fastighetsförbundet sköter i samarbete med räddningsverken om att branddörrarnas täthet och dörrarnas skick i bostadshöghus kontrolleras regelbundet samt att installationen av stängningsanordningar främjas.
  • Miljöministeriet ändrar byggbestämmelserna så att stängningsanordningar blir obligatoriska på branddörrar i nya höghus och höghus som genomgår en grundlig renovering.
  • Miljöministeriet ändrar byggbestämmelserna så att man från nya höghus och höghus som genomgått en grundlig renovering på egen hand kan ta sig ut även via en reservutgång. Det primära reservutgångssystemet ska vara balkongluckor, stegar eller annan fast anordning.
  • Miljöministeriet och inrikesministeriet sköter i samarbete med Rakennustuoteteollisuus RTT om att forskningsdata fås fram om funktionen hos automatiska rökluckor i bostadshöghusens trappuppgångar och om varför branddörrars egenskaper försvagas över tid.

Y2014-02 utredningsrapport (pdf, 1.69 Mt)

 
Publicerad 21.10.2014