L2020-E2 Förlorad kontroll över ett ultralätt flygplan i samband med start på Tammerfors-Birkala flygplats 2.7.2020

Preliminär utredning om förlorad kontroll över ett ultralätt flygplan i samband med start på Tammerfors-Birkala flygplats 2.7.2020 har färdigställts. Olyckan inträffade när eleven som genomförde sin andra ensamflygning förlorade kontrollen av det ultralätta flygplanet i sidovindsförhållanden i början av starten. Flygplanet girade till vänster och hamnade utanför startbanan cirka 60 meter från startplatsen. Det fanns inget tekniskt fel på flygplanet. Inga personskador uppstod i olyckan. Det ultralätta flygplanet fick skador i olyckan.

Start i sidovindsförhållanden är krävande för en oerfaren förare. En snabb höjning av effekten som orsakar en girrörelse till vänster i samband med för försiktiga eller sena styrningsåtgärder vid riktningsstyrning kan leda till att ett snabbt accelererande flygplan kör av startbanan.

Olycksutredningscentralen har med stöd av den preliminära utredningen bestämt att händelsens särdrag inte förutsätter någon faktisk utredning.

L2020-E2 rapport (pdf, 2.06 Mt)

 
Publicerad 31.7.2020