L2019-E2 Tillbud mellan ankommande trafikflygplan och utgående helikopter i Helsingfors-Vanda flygplats 30.1.2019

Preliminär utredning av tillbud i Helsingfors-Vanda flygplats 30.1.2019 mellan ankommande trafikflygplan och utgående helikopter är färdig. Helikopters otillåten sväng till höger troligen förorsakade för att piloters uppmärksamhet slappnade av för ett ögonblick. Tillbudet orsakade ingen risk för kollision.

På grundval av den preliminär utredning har Olycksutredningscentralen bestämt at särdragen i ärendet inte kräver säkerhetsutredning.

Rapport av preliminär utredning (på finska) (pdf, 0.03 Mt)

 
Publicerad 17.7.2019