L2018-04 Evakuering av ett trafikflygplan på grund av rök i kabinen på Helsingfors-Vanda flygplats 3.8.2018

Czech Airlines flyg OK481 var klart för start på Helsingfors-Vanda flygplats 3.8.2018. Planet var av typen Airbus 319-112, ombord fanns 135 passagerare och fem besättningsmedlemmar. När planet rullade mot startbanan märkte passagerarna och flygvärdinnorna rök i kabinen. Pursern meddelade observationerna över interntelefonen till befälhavaren, som stoppade planet på rullbanan. Efter en stund begärde pursern befälhavaren om tillstånd att påbörja evakuering.

Rök orsakades av sönder luftkonditioneringsanläggning.

På grund av den oförutsedda situationen och trycket på evakuering försökte befälhavaren agera snabbt och vidtog inte de åtgärder som hänför sig till en evakuering i den ordningsföljd som anges på checklistan för evakuering. Befälhavaren kopplade först på evakueringssignalen, trots att motorerna fortfarande var igång.

Kabinpersonalen påbörjade evakueringen. Befälhavaren gav inget evakueringsutrop, och alla förstod inte innebörden av evakueringssignalen. Vissa trodde att det var fråga om att gå av planet normalt. I evakueringssituationen rusade vissa passagerare förbi långsammare i gången och barn blev nedtrampade. Utrymningen fördröjdes även av att handbagage togs med.

Evakueringen skedde via fyra utgångar längs nödrutschkanor. I början av evakueringen var planets motorer fortfarande igång vilket medförde en risk för dem som evakuerades först via de främre utgångarna att sugas in i motorn. Så länge motorerna var igång kunde nödrutschkanorna bakom dem inte användas. Under evakueringen fick 26 passagerare lindriga skador på grund av trängseln i planets gång och i nödrutschkanorna.

Under utredningen framkom också att det på Helsingfors-Vanda flygplats inte fanns en fungerande rutin enligt vilken räddningsenheter, ambulanser och polispatruller utan dröjsmål kan komma fram till en olycksplats på trafikområdet.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att:

• Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA) säkerställer att operatörerna i metoder och utbildningar beaktar situationer där en evakuering påbörjas utan order från luftfarkostens befälhavare

• Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA) säkerställer att Airbus S.A.S på nytt bedömer läget i evakueringsinstruktionen där det är oundvikligt att stanna motorerna omedelbart

• Transport- och kommunikationsverket säkerställer att det på Helsingfors-Vanda flygplats finns en fungerande rutin som garanterar de myndigheter som leder och deltar i räddningsverksamheten tillträde till en olycksplats på trafikområdet utan dröjsmål.

L2018-04 utredningsrapport (på finska) (pdf, 0.89 Mt)

 
Publicerad 23.5.2019