Vid Helsingfors-Vanda flygplats inträffade i januari 2018 två allvarliga risksituationer under två på varandra följande dagar

Vid den första risksituationen 23 januari 2018 klockan 9:32 gav flygledningen ett trafikflygplan starttillstånd på en bana, där det på banan och i dess omgivning användes tre arbetsmaskiner för borttagning av snö från banbelysningen och taxibanornas belysning. Sikten under risksituationen var bra, och snöborttagningen gjordes på grund av föregående dags snöfall. Förarna på de två snömaskinerna upptäckte starten och stoppade sina fordon före banan, på taxibanornas sida. Den tredje snömaskinen var så långt borta, nära banans andra ände, att turbopropplanet hann lyfta innan maskinen.

Långvariga snöborttagningsarbeten hade inte i förväg överenskommits enligt samverkansavtalet mellan flygledningen och flygplatsunderhållet, utan varje maskinförare begärde och fick separat tillstånd från flygledningen för arbete på banområdet. Banan stängdes inte för underhållsarbetet, då hade den i markradarn visats i rött och varnat flygledaren. Flygledaren gav starttillstånd efter att ha tittat ut och kontrollerat markradarn. Alla snömaskiner var just då utanför banområdet, så banan verkade vara fri. På datasystemets pekskärm, på den så kallade elektroniska strippbordet fanns snömaskinernas strippar, men de uppmärksammades inte tillräckligt av flygledaren, eftersom de hade samma färg som övriga strippar.  

Vid den andra risksituationen 24 januari 2018 klockan 10:47 taxade ett affärsflygplan av misstag ut på en bana i användning, till vilken ett trafikflygplan var på kort final. Under risksituationen var vädret snöigt och blåsigt, och endast en bana var i användning. Flygledningen såg på markradarn att flygplanet trängde in på banan, och beordrade flygplanet att stanna omedelbart. Flygplanet vände och lämnade banan en dryg minut efter intrånget på banan. Flygledningen beordrade det ankommande flygplanet att avbryta landningen. När flygplanet som avbröt landningen flög över händelseplatsen, hade affärsflygplanet som gjort intrång på banan redan lämnat banan.

Affärsflygplanet hade varit ute i snöfallet ungefär två timmar, beroende på att starttiden flyttats till en senare tidpunkt av orsaker som inte berodde på flygbolaget. Fönstren till flygplanets förarkabin täcktes med snö och frös igen, och fönstren putsades inte innan taxningen påbörjades. Även om uppvärmningen tinade upp vindrutan, så var sidorutorna fortfarande snöiga och isiga. Besättningen påbörjade taxningens checklista direkt när taxningen påbörjades. På grund av den begränsade sikten och uppmärksamheten på instrumenten passerades taxibanans korsning utan att piloterna uppmärksammade det. I det yrande snöfallet passerades stoppljusraden och piloterna svängde in på banan i stället för till taxibanan.

Olycksutredningscentralen rekommenderar följande:

- I fortsättningen ska Finavia Apb och ANS Finland Oy behandla händelser som inte följer samverkansavtalet mellan flygledningen och flygplatsunderhållet som avvikelser, så att de kan analyseras på lämpligt sätt.

- ANS Finland Oy och Finavia Apb ska utveckla pekskärmarna i flygledningens datasystem så, att det blir lätt att skilja mellan flygplan och markfordon.

- Trafiksäkerhetsverket ska vid inspektioner av flygbolagen säkerställa, att det i rutinerna för taxning uppmärksammas, att besättningen kontinuerligt följer upp flygplanets läge.

L2018-02 Utredningsrapport (, )


 
Publicerad 17.10.2018