L2018-A1 Helikoptern OH-HNX råkade ut för en flygolycka i Norge 21.6.2018

Heliwest Oy:s helikopter OH-HNX av typen Hughes 369D med en tvåmannabesättning höll på att inspektera elledningar i länet Aust-Agder i Norge, när dess huvudrotor träffade den korsande 132 kV kraftledningen ovanför den inspekterade 22 kV kraftledningen. Helikopterns huvudrotor skadades vid kollisionen, men piloten lyckades flyga helikoptern tillbaka till startplatsen. Bolaget Agder Energi Netts 132 kV kraftledning bröts av vid kollisionen. Olycksfallet orsakade inga personskador.

Den norska haverikommission (SHT) undersökte fallet, eftersom olyckan inträffade i Norge. Olycksutredningscentralen befullmäktigade utredare Tii-Maria Siitonen som representant, eftersom Finland var flygbolagets operatörstat.

I helikoptern fanns utöver piloten en operatör som använde underleverantören utrustning. I utrustningens databas fanns ingen information om korsande kraftledningar. Den underliggande 22 kV kraftledningen hade inte heller några märkningar som varnade för den korsande kraftledningen. De norska nationella bestämmelserna kräver inte att korsande ledningar märks till skillnad från till exempel Finland och Sverige. I Norge inträffade i början av 2018 två tillbud där norska helikoptrar som inspekterade elledningar höll på att kollidera med korsande kraftledningar.

Enligt utredningen som blev klar 25.6.2019 rekommenderar Den norska haverikommission (SHT) att den norska luftfartsmyndigheten utfärdar en bestämmelse om att märka korsande kraftledningar i terrängen.

Rapport (eng) (pdf, 1.13 Mt)AIBN hemsidan

 
Publicerad 16.7.2019