L2017-05 Förlust av kontrollen över ett passagerarflygplan vid landning på Åbo flygplats 25 oktober 2017

Onsdagen den 25 oktober 2017 var SK4236 på reguljärflygning från Stockholm till Åbo med 88 passagerare och fyra besättningsmedlemmar. Flygplanet landade i Åbo kl 20:24. Vid landningen minskade flygplanets hastighet inte som förväntat. Flygplanet gled något åt sidan med höger sida före och kanade mot banans högra kant, och träffade banans kantbelysning. När flygplanet hade vridit sig åt sidan i förhållande till landningsbanans riktning var dess markhastighet fortfarande 42 knop (78 km/h). Flygplanet stannade ungefär 160 meter innan banans ände i närheten av banans mittlinje och hade då roterat 196 grader moturs i förhållande till inflygningsriktningen.

Efter den hårda sättningen lättade trycket på landningsställen momentant så mycket, att flygplanets system tolkade att det fortfarande var i luften, varför motorbromsningen förhindrades. Snöfallet hade skapat mer än 10 mm slask på banan. Flygplanet slaskplanade direkt efter markkontakten. På grund av slaskplaningen roterade inte hjulen tillräckligt snabbt, varför systemet för att förhindra låsning av bromsarna inte aktiverades. Kaptenen, och senare styrmannen, trampade ner bromsarna, så att flygplanets hjul förblev låsta tills flygplanet stannade.

Under sidoglidningen sände flygplanet ut en mayday-nödsignal. Flygledningen anmälde passagerarflygplanets olycka till nödcentralen och förmedlade pilotens uppgifter, enligt vilka det inte fanns några skador eller personskador. Nödcentralen klassade larmet som flygtrafikolycka, liten. Första hjälpen undantogs från larmet utan att rådgöra med räddningsledaren. I det första skedet fanns ingen information om hur allvarlig flygplanets svängmanöver varit, eller om eventuella skador uppkommit.

Inga personskador uppkom vid händelsen. Däcken på flygplanets huvudställ nöttes ut så de blev obrukbara, och de skadades också av kontakten med kantbelysningen. På grund av skadorna, kontroller och byte av delar kvarstannade flygplanet i Åbo under fem dagar. Fem av kantbelysningarna på Åbo flygplats gick sönder och fick ersättas av nya.

På grund av händelsen stängdes Åbo flygplats enda bana 08/26 för flygtrafik med en NOTAM under tiden 20:50–22:00. Reguljärflygningen från Åbo till Mariehamn, som väntade på start, blev därför mer än två timmar försenad.

Olycksutredningscentralen rekommenderar, att

• Finavia Apb undersöker de nuvarande metoderna för bedömning av banförhållandena, underhållsrutinerna samt reaktionerna på föränderliga förhållanden och vidtar lämpliga ändringsåtgärder grundat på undersökningen.

• den irländska luftfartsmyndigheten IAA övervakar, att flygbolaget CityJets metoder för prestationsberäkningar är tillräckliga för att säkerställa säker drift under varierande omständigheter.

• den kanadensiska luftfartsmyndigheten (TC) övervakar, att Bombardier informerar användarna om motorbromsningens funktionslogik i olika situationer.

• den kanadensiska luftfartsmyndigheten (TC), som har certifierad CRJ-serien av flygplan, övervakar att Bombardier bevisar att vattenplaningens starthastigheter har definierat tillräckligt tillförlitligt med tanke på de nuvarande däcktyper.

• Inrikesministeriet tillsammans med Nödcentralsverket klarlägger, hur larminformation från flygledningen snabbt kan överföras till nödcentralen genom moderna tekniska lösningar.

Undersökningsrapport (på Finska) (pdf, 3.16 Mt)

 
Publicerad 23.10.2018