L2017-04 Flygolycka i Lievestuore, Laukaa 19.7.2017

Onsdagen 19.7.2017 inträffade en flygolycka i Lievestuore, Laukaa, då ett flygplan av typ Piper J3C-65 Cub med beteckningen OH-PAD störtade i skogen under finalinflygningen. Piloten, som var ensam i flygplanet avled i olyckan.

Piperns pilot startade tillsammans med Kitfoxens pilot mot finska Lappland från ett enskilt markområde avsett för flygverksamhet, beläget i Riitakorpi. Piloterna bestämde sig för att först undersöka flygvädret från luften. De hade för avsikt att göra en färdplan per radio till flygledningen i Jyväskylä, ifall de skulle ha fortsatt flygningen enligt den planerade rutten. Piloterna upptäckte direkt efter starten att vädret var dåligt utmed den avsedda rutten. De beslöt att avbryta flygningen och landa för att vänta på bättre väder.

Kitfoxens pilot landade först, och väntade sedan på att Pipern skulle landa. Under svängen till final minskade Piperns hastighet och sjunkhastigheten ökade. Piloten ökade motoreffekten och flygplanets hastighet ökade momentant. I slutet av svängen till final träffade flygplanet ett ungefär 25 meter högt träd, och störtade i skogen efter att ha flugit 110 meter. Kitfoxens pilot blev bekymrad och tog bilen för att åka och undersöka, ifall föraren på Pipern hade gjort en nödlandning på åkrarna väster om Riitakorpi. Efter den undersökningen ringde Kitfoxens pilot till flygledningen i Jyväskylä och anmälde att flygplanet saknades.

Flygledningen i Jyväskylä rapporterade det försvunna flygplanet till flygräddningscentralen (ARCC). Flygräddningscentralen påbörjade flygsökning och anmälde det inträffade till Vasa larmcentral. Larmcentralen larmade enheter från Mellersta Finlands räddningsverk, Mellersta Finlands sjukvårdskrets och Inre Finlands polisinrättning.

Det saknade flygplanet hittades inte under flygsökningen. Det var dåligt väder i sökområdet och det fanns tät och hög skog i området. En förbipasserande person upptäckte det saknade flygplanet i skogen innan den egentliga sökningen i terrängen hade hunnit inledas.

Under utredningen konstaterades, att flygverksamheten vid Riitakorpi var utmanande även under goda väderförhållanden. Risknivån ökade märkbart beroende på vinden och den dåliga sikten. Efter revideringen av luftrummet år 2014 hamnade Riitakorpis landningsvarvsområden delvis i Jyväskylä kontrollzon och i närheten av den livligt trafikerade VFR-anmälningspunkten i TARVA. Polisens och ARCC:s åtgärder och ledningsansvar för hantering av flygolyckssituationer när det gäller att starta sökningen i terrängen effektivt och i rätt tid var otydliga.

Den troligaste orsaken till det snäva, låga och korta landningsvarvet var ett lågt molnområde och en regnfront som snabbt närmade sig från väster. För att undvika att hamna i de försämrade väderförhållandena försökte piloten att landa snabbt. Flygningen på baslinjen försvårades av flygplanets övervikt och medvind. Den undanmanöver som Pipern gjorde vid den första kontakten med trädet ledde snabbt till en ökad anfallsvinkel trots effektökningen. Flygplanet vek sig osymmetriskt och på grund av den låga flyghöjden kunde flygplanet inte rätas upp. Vid den tekniska undersökningen av flygplansvraket framkom inga faktorer, som skulle kunnat påverka att olyckan inträffade.

Baserat på utredningen utfärdade Olycksutredningscentralen tre säkerhetsrekommendationer:

Trafiksäkerhetsverket rekommenderas att förpliktiga flygare att till ANS Finland Oy:s flyginformation rapportera, vilka privata markområden nära kontrollerat luftrum som används för flygverksamhet.

Polisstyrelsen och Trafiksäkerhetsverket rekommenderas att tillsammans med ANS Finland precisera instruktionerna i ANS Finland Oy:s sök- och räddningshandbok (IEPK) och Polisstyrelsens instruktion "Flygolycka/sökning och polisutredning försvunnet flygplan", och se till att instruktionernas innehåll är samordnade och tydliga avseende terrängsökningens ledningsansvar, samt avseende att sökningen i terrängen ska påbörjas redan under flygsökningen.

ANS Finland Oy rekommenderas att åt flygräddningscentralen (ARCC) sammanställa ett frågeformulär, som ska användas vid olyckstillbud och flygolyckor.

Undersökningsrapport (på Finska) L2017-04 (pdf, 2.49 Mt)

 
Publicerad 14.5.2018