L2017-03 Passagerarflygplan som körde ut från banans ände på Helsingfors-Vanda flygplats 11.7.2017

Norwegian Air Shuttle-flygbolagets flight NAX4287 från Stockholm till Helsingfors körde ut från banans ände på Helsingfors-Vanda flygplats 2017-07-11.

Vid landningen blev sättningen mjuk och något längre fram än den optimala sättningspunkten. Vid sättningen inledde kaptenen motorbromsning (reversering) som påbörjades tre sekunder efter sättningen. Luftbromsarna (spoilers) var inställda för att fungera automatiskt, men på grund av den mjuka sättningen öppnades de inte automatiskt. En sekund efter sättningen öppnade kaptenen spoilrarna manuellt. Hjulbromsarnas bromsautomatik var också aktiverad och när spoilrarna öppnade började flygplanet sakta in på normalt sätt.

Piloterna hade planerat att göra banan fri via snabbutgången WK. Kaptenen beslöt dock att köra förbi den, beroende på den höga hastigheten och i stället använda taxibanan i banans ände för att lämna banan. Kaptenen stängde av flygplanets bromsande system och flygplanet fortsatte framåt med hög hastighet.

Kaptenen påbörjade en lätt hjulbromsning ungefär 850 meter före banans ände, och full hjulbromsning inleddes ungefär 570 meter före. När flygplanet närmade sig taxibanan WH, ungefär 300 meter före banans ände, inledde kaptenen åter motorbromsning och bromsade kraftigt med hjulbromsarna. Då var flygplanets hastighet 64 knop, alltså 119 km/h. Spoilrarna aktiverades inte automatiskt, eftersom kaptenen tidigare hade stängt av dem. Detta minskade retardationen. Även den våta banan, orsakad av regn, minskade retardationen. Kaptenen försökte styra in flygplanet på taxibana WD, som är den sista taxibanan i banans ände. Flygplanets hastighet var dock för stor för att svänga, däcken träffade banans belysningsarmaturer och flygplanet kördes utanför landningsbanan.

Inga personskador uppkom vid händelsen. Flygplanets däck och turbinbladen på motor två skadades. Två belysningsarmaturer i banans ände skadades.

Flygledningen utlyste lokalt beredskapsläge och flygplatsens räddningsenheter säkrade flygplanet. Flygplanet flyttades bort från gräset med en påskjutande traktor och bogserades till en plats framför flygplatsens terminal. Passagerarna var kvar på flygplanet under förflyttningen.

Vid utredningen framkom brister i piloternas arbete, i samarbetet i förarkabinen, i den interna kommunikationen samt i medvetenhet om situationen under finalglidningen. En bakgrundsfaktor för händelsen var en strävan efter att komma ifatt tidtabellen och att snabbt få banan fri. Flygningen från Stockholm till Helsingfors var 53 minuter försenad och den hade varit försenad redan vid ankomsten till Stockholm.

Baserat på utredningen ger Olycksutredningscentralen två säkerhetsrekommendationer till den europeiska byrån för luftfartssäkerhet EASA:

• EASA ska klarlägga, hur CRM-utbildningen kan förbättras avseende markoperationer.

• EASA ska klarlägga, om de nuvarande tidtabellerna är realistiska och om de påverkar flygtrafikens rutiner så att säkerheten försämras.

L2017-03 rapport (på finska) (pdf, 1.14 Mt) L2017-03 accimap (på finska) (pptx, 0.18 Mt)

 
Publicerad 29.6.2018