L2017-01 Brand i en ackumulator till laptop inträffade i passagerarkabinen i ett trafikflygplan 2017-03-07

En litiumackumulator till en laptop, som förvarades under sätet, antändes när ett trafikflygplan från bolaget Air Berlin, en Airbus A320, som landat på Helsingfors-Vanda flygplats, rullade mot ankomstporten tisdagen den 7.3.2017. Besättningen handlade enligt sin utbildning och enligt bolagets instruktioner i brandsituationen. Förbekämpningen lyckades väl, och branden spred sig inte i passagerarkabinen. Efter förbekämpningen beordrade besättningen, att passagerarna omedelbart skulle lämna flygplanet. Passagerarna samlades inte ihop i terminalen efter evakueringen.

Utbildarkaptenen anmälde rökutvecklingen i passagerarkabinen till flygledaren och bad denne att skicka räddningsenheter till flygplanet. När räddningsenheterna anlänt, fick brandmästaren i skumenheten preliminär information om den inträffade branden, efter att utbildarkaptenen öppnat förarkabinens fönster. Därefter gick hen in i flygplanet för att kontrollera situationen och skapa en bild av situationen. Efter att branden släckts, fungerade informationsutbytet mellan besättningsmedlemmarna och den till passagerarkabinen anlända brandmästaren inte till alla delar, därför hade de ingen gemensam uppfattning om händelseförloppet.

Basen för läkarhelikoptern FinnHEM ringde flygledaren och frågade om det behövdes en läkarenhet på platsen. Flygledaren bedömde under telefonsamtalet att ingen läkarenhet behövdes. Händelserna i passagerarkabinen framskred snabbt och varken flygplanets besättning eller flygledaren hann bilda sig en tillräckligt exakt uppfattning om eventuella skadeverkningar på passagerarna från brandgaser eller det använda släckningsmedlet.

Inga personskador uppkom vid risksituationen. Flygplanets inredning fick några brandskador. Laptopen skadades och blev obrukbar. Enligt laptopens ägare var laptopen inte påslagen, och den var inte inkopplad för laddning under flygningen. Branden hade startat i datorns litiumackumulator, men brandorsaken kunde inte fastställas på grund av skadorna på datorn. Det är ovanligt, men förekommer, att litiumackumulatorer börjar brinna under flygning. I allmänhet betraktas litiumackumulatorer i småelektronik som farliga ämnen, och det finns begränsningar för lufttransport av dem.

Under utredningen konstaterades, att instruktionerna från flygbolagets representant och från Helsingfors-Vanda flygplats inte innehöll handlingsinstruktioner för snabb evakuering av passagerarna i undantagsfall, eller om hantering i efterhand av situationen i terminalen. Under utredningens gång började man på Helsingfors-Vanda flygplats från och med 27.11.2017 använda en gemensam radiofrekvens som rekommenderas av den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) för kommunikation mellan räddningsenheterna och luftfartygen.

Baserat på utredningen utfärdade Olycksutredningscentralen en säkerhetsrekommendation:

Finavia Apb får rekommendationen, att bolaget i samråd med representanter för de flygbolag som är verksamma på flygplatserna överenskommer om verksamhetsrutiner i situationer, där en snabb evakuering av passagerarna till terminalen måste göras.

L2017-01 utredningsrapport (på finska) (pdf, 1.63 Mt)

 
Publicerad 5.3.2018