L2016-02 Landningsställsfel vid inflygning, Uleåborgs flygplats 3.10.2016

Ett flygplan av typen Reims F406 Caravan II från Lapin Tilauslento Oy (OH-OTL) inledde en normal fraktflygning från Rovaniemi flygplats till Uleåborg 3.10.2016. Flygplanet hade en besättning på två personer, samt frakten.

Efter start, när landningsstället fälldes in, fortsatte varningslamporna för landningsstället och hydraulsystemet att lysa. Landningsstället fälldes åter ut, varvid tre gröna signallampor för landningsställ ute och låst tändes normalt. Flygningen fortsatte under bra väderförhållanden till Uleåborg, med landningsstället ute, och vid ankomsten hade det redan hunnit mörkna.

Inflygningen och landningen i banans början i Uleåborg gick först normalt. När flygplanets hastighet minskade och kaptenen påbörjande inbromsningen, vek sig det högra landningsstället och flygplanet lutade över åt höger. Flygplanet stannade snabbt efter att landningsstället gått sönder, efter ungefär 80 meter, men höll sig på banan. Flygplanet skadades avsevärt i ett område som begränsas av den högra propellern och den högra inre klaffen. Inga personskador uppkom.

Innan olycksflygningen hade nödvändig service av huvudställets mekanism och montering utförts. Vid monteringen av det högra huvudlandningsstället hade dess främre gångjärnstapp monterats felaktigt. Som en följd av felet kunde gångjärnstappen glida ur sitt läge, vilket gjorde att landningsstället gick sönder under landningen.

Utredningen visade, att monteringsanvisningarna för landningsstället var bristfälliga och att beskrivningen av arbetsgången inte var ändamålsenlig, och varken understödde ett korrekt utförande av arbetet eller kontrollen av det. Dessa faktorer bidrog till olyckan, utöver den mänskliga faktorn.

Olycksutredningscentralen rekommenderar, att den som ansvarar för typgodkännande av flygplanstypen Reims F406 kontrollerar och uppdaterar serviceinstruktionerna så, att bristerna i monteringsanvisningarna för huvudlandningsstället åtgärdas. Samtidigt rekommenderas, att den som ansvarar för typgodkännande av flygplanstypen Cessna 404, som har ett liknande landningsställ, gör en motsvarande genomgång av instruktionerna, även för sina motsvarande flygplanstyper.

Säkerhetsrekommendationerna ges för att förbättra säkerheten, för att förebygga liknande olyckor och för att minska konsekvenserna av olyckor.

L2016-02 utredningsrapport (på finska) (pdf, 0.89 Mt)

Accimap-diagram (på finska) (pdf, 0.02 Mt)

 
Publicerad 10.5.2017