Framsida » Rapporter

Rapporter

Indelning i typer av olyckor

L - Flygolyckor, skador och tillbud
R - Spårtrafikolyckor och tillbud
M - Marine accidents and incidents
Y - Övriga olyckor och tillbud
S - Säkerhetsutredning

Undersökningens beteckning

Varje fall som tas upp till undersökning får en beteckning som består av tre olika delar. Beteckningen har formen L2012-09.

- Den första delen anger typen av olycka (L, R, M, Y eller S).

- Den andra delen anger året då olyckan inträffade.

- Den tredje delen anger fallets ordningsnummer i dess kategori det år det ägde rum.

 
Publicerad 25.7.2007