Organisation

Olycksutredningscentralen verkar i anslutning till justitieministeriet. Centralen utför sina uppgifter självständigt och oberoende. Olycksutredningscentralens direktör ansvarar för centralens verksamhet och funktionsförmåga.

Olycksutredningscentralen har 16 fasta tjänster. Verksamheten har delats in i fem undersökningsområden: luftfarts-, spårtrafik-, sjö- och övriga olyckor samt exceptionella händelser. Varje undersökningsområde har en utsedd ledande utredare som tillsammans med en specialutredare ansvarar för undersökningen av olyckorna och tillbuden inom sin sektor.

Dessutom kan Olycksutredningscentralen anlita timavlönade experter. Centralen utbildar sina experter i olycksutredning. Experterna utses separat för att utföra en viss uppgift till exempel som medlem i en utredningsgrupp.

 
Publicerad 16.12.2013