Historia

Oberoende olycksutredning i Finland

• Utredning av luftfartsolyckor sedan början av 1970-talet

• Planeringskommission för utredning av storolyckor sedan 1986

• Olycksutredningscentralen har verkat sedan 1996 (Storolyckor och tillbud samt flyg- och spårtrafikolyckor)

• Utredning av sjötrafikolyckor och tillbud sedan 1997

• I och med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), som trädde i kraft i juni 2011, tillsätts inte längre undersökningskommissioner utan utredningsgrupper utses för att utreda olyckor. Dessa består av ledaren för utredningsgruppen och i regel 1–3 experter. Dessutom kan utredningsgruppen även använda specialister i utredningen. Som ledare i säkerhetsutredningar fungerar ledande utredaren för det aktuella undersökningsområdet.

 
Publicerad 16.12.2013