Betydelsen av utkik och observation ska framhävas för att förebygga sjöolyckor

Publicerad 17.4.2020