På plats med en riskanalys för att eliminera osäkerhetsfaktorerna när landningstillstånd ges - Olycksutredningscentralens undersökning av ett tillbud på en landningsbana vid Helsingfors-Vanda flygplats 18.1.2019 är klar

Publicerad 19.12.2019