Olycksutredningscentralens utredning av landsvägfärjan M/L Sternans kollision med bryggklaffen i Lillmälö i Pargas 12.6.2017 har blivit klar

Publicerad 17.4.2018