Flygolycka på Tammerfors-Birkala flygplats den 31 juli 2019 - Säkerhetsrekommendation utfärdad under utredningen på grund av en upptäckt risk för olycka

Publicerad 7.11.2019

I enlighet med 25§ av laget om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) och artikel 17.1 i EU:s flyghaveriförordning (EU 996/2010) utfärdar Olycksutredningscentralen under utredningen en säkerhetsrekommendation om ändringsåtgärder som gäller ett ultralätt flygplan av typen Evektor-Aerotechnik EV97 Eurostar.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

sportflygförbundet i Tjeckiska republiken (LAA CR) upprättar en obligatorisk föreskrift om ändringsarbeten på flygplan av typen Evektor-Aerotechnik EV97 Eurostar, vilka förhindrar att piloten oavsiktligt använder de intilliggande sidroderpedalerna.

Webblänken till den fullständiga rekommendationen:

Säkerhetsrekommendation L2019-05 (pdf, 0.2 Mt)

Mer information: Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, veli-pekka.nurmi@om.fi, tfn. 02951 50701