Händelserna kring bussolyckan som krävde fyra personers liv i Kuopio 24.8.2018 är till största del klarlagda

Publicerad 19.10.2018

Den 24 augusti 2018 inträffade en olycka i Kuopio, där en buss som lämnade en motorvägsavfart föll från en bro ner på ett järnvägsspår. Fyra passagerare omkom. Olycksutredningscentralens utredningsgrupp har utrett händelsernas gång till största del. Utredningen fortsätter och blir klar i början av 2019.

Föraren insåg situationen för sent – en kollision gick inte längre att undvika

Bussen närmade sig motorvägsavfarten i en hastighet på cirka 90 km/h då fartbegränsningen var 100 km/h. På avfarten minskade hastigheten bara något. När sikten mot korsningen öppnades för föraren märkte denne att hastigheten var alldeles för hög och han såg att det fanns bilar i filen för dem som skulle svänga till vänster. Föraren har berättat att när han insåg situationen försökte han bromsa utan att lyckas. För att undvika kollision vände föraren kraftigt till höger i korsningen.

Bussens hastighet i korsningsområdet var så hög att det inte gick att svänga. Bussen svängde över en refug och kolliderade med personbilar. Efter detta störtade bussen snett genom ett broräcke och hamnade efter en luftfärd ovanpå en bergskärning vid ett järnvägsspår. När bussen stannat föll bakdelen ner på spåret med sidan före. Fören blev lutande mot bergskärningens övre del. Hastigheten vid korsningsområdet var minst 50 km/h, men bedömt utifrån svängspåren, krockspåren och längden på luftfärden kan den ha varit mycket högre. I situationen har knappast skett någon annan hastighetsminskning än den som beror på uppförsbacken på avfarten, sladdning och kollisionerna. Inexaktheten hos färdskrivaren möjliggör inte några exakta hastighetsuppgifter.

Flera faktorer bakom olyckan

Avfarten var ganska kort och på den fanns inte några andra trafikmärken som skulle ha uppmanat till inbromsning än det vägmärke för tätort som fanns nära korsningen. Dessutom begränsade den park som fanns mellan motorvägen och avfarten sikten mot korsningen. Förarens hälsotillstånd och den tunga arbetsuppgiften i relation till den minskade på vaksamheten. Föraren hade liten erfarenhet av olycksfordonet och han kände dåligt till dess reglage, såsom fartminskare och konstantfarthållare. Tillsammans ledde dessa faktorer till att farosituationen uppstod och verksamheten misslyckades. Den finns emellertid inget som antyder att konstantfarthållaren haft någon andel i olyckan. Föraren hade under resan inte använt fartminskaren, som i tungt materiel är ett allmänt använt sätt att på ett behärskat sätt minska på hastigheten.

Fallet ner i bergskärningen gjorde olyckan allvarlig

Personerna i främre delen av bussen klarade olyckan med skador av varierande grad. De allvarligaste skadorna och dödsfallen förorsakades av kollisionen i sidled, som förorsakades av att bussens bakdel träffade järnvägsspåret. Då bussens bakdel rörde sig i sidled ledde detta till att passagerarna slungades mot sidoväggen i bussens kupé. De värsta följderna skulle ha undvikits, om bussen inte fallit ner i bergskärningen.

Olycksutredningscentralen fortsätter sitt arbete bland annat med att utreda praxis och krav inom bussbranschen i anslutning till körhälsa, trötthetshantering, materielinskolning och annan säkerhetsledning samt principer inom trafikarrangemang. Dessutom utreds händelseförloppet inom räddningsverksamheten och första hjälpen. Utredningsrapporten med säkerhetsrekommendationer blir klar i början av 2019.

Video, testkörning till rampen.

Ytterligare information: utredningsledare Kai Valonen, tfn 0295 150 707, direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701.