Byggnadstillsynen samt kommunikationen om byggnadsolyckor och tillbud bör utvecklas – säkerhetsutredningen om takraset 15.3.2018 i en upplevelsepark i Torneå färdig

Publicerad 20.6.2018

Olycksutredningscentralens säkerhetsutredning om takraset 15.3.2018 i en upplevelsepark i Torneå är färdig. Vid olyckan inträffade inte några personskador, trots att flera barn lekte och spelade alldeles intill det område där raset inträffade.

Olycksutredningscentralen upprepar den rekommendation som den gav redan 2004 och som den upprepade 2011 och 2012 och som gäller en utveckling av databasen om byggnadsskador. Dessutom upprepas den rekommendation som gavs 2007 om en sammanslagning av den kommunspecifika byggnadstillsynen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att för byggnadsbranschen under miljöministeriets ledning utvecklas en databas, i vilken insamlas så många uppgifter som möjligt om byggnadsolyckor och tillbud. Alla skulle få tillträde till denna databas och om uppgifterna borde upprättas sammandrag med lämpliga intervaller.

Den direkta orsaken till olyckan i Torneå var att två stålskor som stöttade träbalkar gav efter, huvudsakligen till följd av en dålig svetsfog. I Finland finns också andra byggnader, där misslyckad planering och misslyckat genomförande möjliggör risk för en stor olycka. Det enda svaret på problemet är att kontrollera och reparera konstruktioner, även om detta inte heller är en heltäckande lösning. Kunskapen och medvetenheten ökar med observerade skador, men uppgifter om skador och problemlösningsmodeller sprider sig dåligt för närvarande.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att miljöministeriet borde vidta åtgärder för en sammanslagning av den kommunspecifika byggnadstillsynen till en större helhet så att varje regional byggnadstillsyn har en tillräcklig specialkompetens inom tillsyn och uppföljning av olika byggnader och konstruktioner.

I det fall som utretts hade kommunens byggnadstillsyn befogat krävt att de bärande konstruktionerna ska granskas, eftersom gamla fabriksbyggnader ändrades för att användas som samlingslokaler. Kraven skärptes vid äventyr av vite. Byggnaden var redan i användning, trots att en del av de åtgärder som utgjorde en förutsättning för idrifttagning fortfarande inte vidtagits. Slutbesiktningen hade inte heller utförts. En större byggnadstillsyn som inte är beroende av en enskild kommun skulle ge myndigheterna bättre möjligheter att på ett smidigt och säkerhetstryggande sätt se till säkerheten särskilt vid byggnads- och ändringsprojekt som avviker från det normala. Kunskap och styrka att framföra kraven behövs vid tillsynen av kontroller också då en byggnad är i användning.

Utredningen (på finska)

Ytterligare information:

ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707

direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701