Tre säkerhetsrekommendationer avseende flygolyckan vid Lievestuore 19.7.2017

Publicerad 14.5.2018

Den 19.7.2017 inträffade en flygolycka i Lievestuore, Laukaa, då ett flygplan av typ Piper J3C-65 Cub störtade i skogen under landningen. Piloten, som var ensam i flygplanet avled omedelbart.

Piperns pilot startade tillsammans med en pilot i ett flygplan av typ Kitfox, mot finska Lappland från ett enskilt markområde avsett för flygverksamhet, beläget i Riitakorpi. Piloterna bestämde sig för att först undersöka flygvädret från luften. Direkt efter starten upptäckte de att vädret var dåligt utmed den avsedda rutten. Under landningen minskade Piperns hastighet och sjunkhastigheten ökade. Till slut träffade flygplanet ett ungefär 25 meter högt träd, och störtade i skogen efter att ha flugit 110 meter.

Olycksutredningscentralen rekommenderar, att Trafiksäkerhetsverket ska förpliktiga flygare att till ANS Finland Oy:s flyginformation rapportera, vilka privata markområden nära kontrollerat luftrum som används för flygverksamhet.

Det finns flera enskilda markområden, liknande Riitakorpi, som med markägarens tillstånd används för tillfällig flygverksamhet. Det fanns ingen ansökan till Trafiksäkerhetsverket om att godkänna Riitakorpi som okontrollerad flygplats, och det hade inte gjorts någon anmälan till luftfartsmyndigheten om grundande av flygplats för ultralätta flygplan. Det var inte allmänt känt var Riitakorpi fanns.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen, att Polisstyrelsen och Trafiksäkerhetsverket tillsammans med ANS Finland preciserar instruktionerna i ANS Finland Oy:s sök- och räddningshandbok och Polisstyrelsens instruktion "Flygolycka/sökning och polisutredning försvunnet flygplan", så att instruktionernas innehåll är samordnade och tydliga avseende terrängsökningens ledningsansvar samt avseende att sökningen i terrängen ska påbörjas redan under flygsökningen.

Instruktionerna i ANS Finland Oy:s sök- och räddningshandbok och Polisstyrelsens instruktion om ledningsansvaret och inledning av terrängsökningen effektivt och i rätt tid var otydliga.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen, att ANS Finland Oy sammanställer ett frågeformulär, som ska användas vid olyckstillbud och flygolyckor. Med detaljerade frågeformulär kan man påskynda upptäckten av ett saknat flygplan redan under flygsökningsfasen och/eller inrikta sökningen i terrängen till det mest troliga olycksområdet.

Tilläggsinformation:
Undersökningsledare för flygolyckor, Ismo Aaltonen, telefon. 0295 150 703