Två säkerhetsrekommendationer efter olycka med ultralätt flygplan på Degerö i Helsingfors 30.5.2017

Publicerad 9.3.2018

Piloten på det ultralätta flygplanet gjorde en nödlandning i Turholmsparken på Turholmen på Degerö i Helsingfors 30.5.2017 på grund av ett motorfel och då motorn slocknat. Både planets pilot och passagerare skadade sig allvarligt vid olyckan. Olycksutredningscentralen ger två säkerhetsrekommendationer till följd av säkerhetsutredningen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Nödcentralsverket fogar till jourhavandes instruktion (MORA) eller det kommande användarsystemet ERICA som förhandsvarning i synnerhet vid medelstora och små flygolyckor ett meddelande till olycksfallsanmälarna eller de enheter som deltar i räddningsverksamheten om att det i flygplanet eventuellt finns en ballistisk fallskärm.

Räddningsenheterna hade inte någon kännedom om att det i flygplanet fanns en ballistisk fallskärm innan en utredare vid Olycksutredningscentralen varnade samtliga närvarande på olycksplatsen om existensen av en ballistisk fallskärm och riskerna med den. En ballistisk fallskärm som inte utlösts förorsakar en allvarlig fara för dem som är i närheten av olycksplatsen och för räddningsmanskapet vid ett olycksfall. De varningsmärkningar som upplyser om en ballistisk fallskärm är inte alltid synliga på olycksfallsplatsen. I den nuvarande instruktionen för nödcentralsoperatörer (MORA) nämns inget om den eventuella fara som ballistiska fallskärmar i luftfarkoster kan förorsaka.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att Trafiksäkerhetsverket Trafi utfärdar ett säkerhetsmeddelande till dem som använder luftfarkoster om betydelsen av utbildning i anslutning till användning av ballistisk fallskärm. Olycksplanets pilot hade inte tillräcklig kunskap om hur den ballistiska fallskärmen används eller om dess egenskaper. Piloten övervägde inte i något skede av nödlandningen att utnyttja den ballistiska fallskärmen.

Ytterligare information:
Ledande utredare inom luftfartsolyckor Ismo Aaltonen, tfn 0295 150 703
Veli-Pekka Nurmi, direktör vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 701