Säkerhetsobservation om räddningsflottes tillgänglighet – lotsbåts kantring och sjunkning söder om Emsalö 8.12.2017

Publicerad 23.1.2018

Olycksutredningscentralen tar upp en viktig säkerhetsobservation gällande räddningsflottor, som framkom i samband med utredningen av olyckan med den lotsbåt av typen L-242 som kantrade och sjönk söder om Emsalö den 8 december 2017.

Flottens hydrostatiska tryckutlösare fungerar först på 1,5–4 meters djup, då flotten automatiskt frigörs från sin hållare. Efter frigörandet börjar räddningsflotten fyllas antingen genom ett manuellt ryck i utlösningslinan eller genom att utlösningslinan blir sträckt på grund av att farkosten sjunker.

Om räddningsflotten blir på mindre än 1,5 meters djup när farkosten kantrat, kommer den inte automatiskt att frigöras från sin hållare och fyllas. Att manuellt frigöra och fylla flotten under vattnet kan vara nästan omöjligt även om flotten är helt funktionsduglig. Flotten kan också förlora sin flytkraft om dess skyddshölje fylls med vatten.

I ett test som Olycksutredningscentralen lät göra konstaterades en räddningsflotte som legat på havsbotten fungera korrekt. Räddningsflotten spelade emellertid ingen roll för offrens räddning i lotsbåtolyckan den 8 december 2017, eftersom de inte kunde ta sig ut ur styrhytten.

Olycksutredningscentralen betonar vikten av att bedöma placeringen och tillgängligheten av räddningsutrustning vid olika olyckor, även då en farkost kantrar och vänds upp och ner.