Utredningen av dörrolyckan på ett kommersiellt jetplan vid Kittilä flygplats 4.1.2018 framskrider

Publicerad 17.1.2018

Olycksutredningscentralen har den 11–12 januari gjort en teknisk utredning och testningar av det kommersiella jetplan vars dörr slogs ut med hårt tryck på Kittilä flygplats den 4 januari. I olyckan dog planets flygkapten som skulle öppna dörren.

I utredningen blev det klart att det fanns ett övertryck inne i planet, vilket ledde till att dörren slogs upp explosionsartat. Vid utredningen testades och granskades bland annat tryckregleringen i kabinen, dess användning och instruktioner.

Olycksutredningscentralens utredning fortsätter bland annat med analys av ljudinspelningarna från cockpiten och färdregistratordata samt manualerna för att styra planet. Dessutom ska olika parter höras. Utredningen blir klar inom 6–12 månader.

Syftet med säkerhetsutredningen är att förbättra säkerheten och förebygga liknande olyckor.

Mer information:
Ledande utredare Ismo Aaltonen, tf. +358 295 150 703
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tf. +358 295 150 714